Derrick

This gallery contains 1 photo.

HULP NODIG VOOR SCHOOLBOEKEN, SCHOOLMATERIALEN EN EEN SCHOOLUNIFORM VOOR DERRICK Bij mijn laatste trip naar Ghana, nu bijna 6 weken geleden, ontmoette ik Derrick, een jongen van een jaar of 9 die anderhalf jaar geleden een zwaar ongeluk heeft gehad … Continue reading

More Galleries | Leave a comment

Vastenactie 2015

vastenactie plaatje

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Meer nieuwe foto’s

This gallery contains 16 photos.

More Galleries | Leave a comment

Update januari 2015

Stichting Afia gaat door met haar werk in Ghana!

Namens de Stichting Afia wil ik iedereen bedanken voor de financiële bijdragen die de stichting in het afgelopen jaar heeft mogen ontvangen.

In oktober 2014 vertrok ik (Phia Oostenbach,voorzitter van de Stichting Afia) voor het 4e opeenvolgende jaar naar Ghana. Ik ging erheen om hulp te bieden aan de twee scholen, maar er vonden in Obuasi ook gesprekken plaats met o.a. het Ghanese bestuurslid van de stichting (Rev. F Emmanuel Sarpong). Tijdens die gesprekken zijn ideeën uitgewisseld over hoe de gemeenschap zelf kan bijdragen aan de uitvoering van de plannen van de stichting en hoe de zelfvoorziening en zelfredzaamheid van de bevolking gestimuleerd kan worden.

De stichting heeft als doelstelling armoedebestrijding en jongvolwassenen in Ghana te helpen en te ondersteunen. De stichting wil daarom vooral investeren in onderwijs. Goed onderwijs kan kinderen helpen uit de armoede te geraken omdat zij de mogelijkheden krijgen om na hun opleiding een beroep uit te oefenen.

De ondersteuning vanuit de stichting is concreet in de vorm van school-, spel- en onderwijsmaterialen. Al het materiaal voor de twee scholen wordt in Ghana zelf gekocht; zo steunt de stichting tevens de lokale winkels en economie

Helaas heb ik moeten constateren dat het vinden van fondsen (om onderwijsmateriaal voor de scholen aan te schaffen en zo het onderwijs te stimuleren) in de praktijk erg moeizaam verloopt.

Om die reden heeft het bestuur besloten om in Ghana zelf een meerjarenproject op te starten omtrent zelfvoorziening en zelfredzaamheid. Het project beoogt dat de gemeenschap via groenten- en fruitteelt en viskweek op den duur eigen middelen kan genereren voor de onderwijsverbeteringen.

Wij streven ernaar om samen met de plaatselijke bevolking en de scholen lange termijn projecten op te starten en jongeren daarbij te betrekken.

Als subdoelstelling is dan ook geformuleerd dat leerlingen van de highschool straks kunnen meehelpen en ervaring kunnen opdoen. Door deze praktijkervaring leren ze ontdekken hoe land te verbouwen en fruit en groente te telen, vis te kweken, etc.

Op termijn is het de bedoeling dat de stichting helpt een klaslokaal te bouwen waar de leerlingen hun theorielessen kunnen volgen. Daarnaast zal er een leerkracht geschoold moeten worden om deze kinderen te begeleiden.
Om dit alles waar te maken heeft de stichting geld nodig. We hopen sponsoren te vinden die ons helpen om ons project te laten slagen.

Het project zal ter plekke begeleid worden door Rev. F Emmanuel Sarpong, die de mensen aanstuurt en taken verdeelt. Hij koppelt maandelijks zijn bevindingen terug naar de Stichting.

Wij streven ernaar – samen met de leerkrachten van de scholen – om bij de kinderen (én hun ouders!) een bewustmakingsproces omtrent zelfvoorziening en zelfredzaamheid op gang te brengen. Het bieden van daarop toegesneden onderwijs met stimulerende middelen/mogelijkheden is daarvoor ons inziens een voorwaarde. De op te starten projecten zullen als praktijkvoorbeeld dienen.

Er is nog een lange weg te gaan. Alleen met hulp van derden kan de stichting Afia blijven investeren in deze scholen en in de toekomst van deze kinderen.

Als u meer wilt weten over ons project, mail dan naar phiaoostenbach@gmail.com.

Alvast bedankt namens de Stichting Afia,
Phia Oostenbach

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Dank jullie wel!

This gallery contains 1 photo.

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de mooie bedragen die de stichting Afia heeft mogen ontvangen. We hebben zo’n duizend euro opgehaald tijdens de collecte van de openluchtviering van het Klokke Roeland Parkfeest te Gronsveld dit jaar en … Continue reading

More Galleries | Leave a comment

Klokke Roeland Parkfeest 2013

This gallery contains 2 photos.

Gronsveld , zondag 8 september 2013. Via deze weg wil ik een speciaal woord van dank richten aan pastoor Ton Stocken die het bedrag van de openluchtmis-collecte tijdens het Klokke Roeland Parkfeest te Gronsveld aan mijn Stichting Afia heeft doen … Continue reading

More Galleries | Leave a comment

meer nieuwe foto’s

This gallery contains 6 photos.

More Galleries | Leave a comment

Mijn bezoek aan Ghana – oktober 2012

This gallery contains 12 photos.

Accra Het leven in Ghana begint rond half zes ´s ochtends. De radio’s gaan aan, je hoort potten en pannen rammelen, kinderen spelen en voetballen, de hanen kraaien, de geluiden rondom het huis van vegen van rommel en stof. Kortom: … Continue reading

More Galleries | Leave a comment

Parkfeest

This gallery contains 4 photos.

Beste mensen van Gronsveld, Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor het mooie bedrag dat we met de collecte tijdens de openluchtviering van Klokke Roeland parkfeest op zondag 2 september hebben opgehaald. Het bedrag van EUR 1.169,01 zal door … Continue reading

More Galleries | Leave a comment

Volg Phia in Ghana!

Via de volgende link kun je Phia’s reis naar Ghana en haar belevenissen daar, de voortgang van de projecten en de nieuwe ontwikkelingen volgen: phiainghana.waarbenjij.nu

Posted in Uncategorized | Leave a comment